ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์จะขอพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบุัติของแผ่นดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์จะขอพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบุัติของแผ่นดิน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-27  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2564 ส.ส. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3) พร้อมด้วย นายอำนาจหนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์ขอพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณร้านเดือนโต๊ะเดียว ม.1 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 คน สรุปผลการประชุมโดยมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย และจะให้ผู้ที่มีความประสงค์เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่มายื่นขออนุญาตฯ ต่อไป ทั้งนี้ ได้เสนอที่ประชุมให้เกษตรกรร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมกันดำเนินการ


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,817)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,096) ทรงพระเจริญ .. (914) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (909) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (725) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (713) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (681) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (658) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (650) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (594) เยี่ยมชมศพก. อำเภอกระทุ่มแบนและเครือข่ายศพก.กระทุ่มแบน ตำบลท่าเสา.. (544) คัดเลือกศพก.ระดับจังหวัด เพื่อแข่งขันระดับเขตที่ศพก.เครือข่ายบ้านแพ้ว.. (526) ท่าเทียบเรือ.. (518) ออกสำรวจแปลงหอยแมลงภู่สมุทรสงคราม ที่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตพื้นที่ทางทะเล.. (518) จำนวน ทบ.2.. (517) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (500) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกร่ำ บ้านปลา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (497) สำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเพื่อเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการสำหรับนำไปปรับปรุงเอกสารวิชาการของกรมประมง.. (494) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แจ้งเตือนแก่เกษตรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้.. (490) จำนวนเรือประมงทั้งหมด .. (483)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000