ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์จะขอพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบุัติของแผ่นดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์จะขอพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบุัติของแผ่นดิน ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์จะขอพื้นที่เลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบุัติของแผ่นดิน..คลิก

วันที่ 23 เมษายน 2564 ส.ส. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3) พร้อมด้วย นายอำนาจหนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร  และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ลงพื้นที่ประชุมหารือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ประสงค์ขอพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณร้านเดือนโต๊ะเดียว ม.1 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 46 คน สรุปผลการประชุมโดยมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย และจะให้ผู้ที่มีความประสงค์เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่มายื่นขออนุญาตฯ ต่อไป ทั้งนี้ ได้เสนอที่ประชุมให้เกษตรกรร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมกันดำเนินการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ข่าาวดี 15 ธันวาคม 2565 ดีเดย์.. ข่าาวดี 15 ธันวาคม 2565 ดีเดย์..  จำนวนผู้อ่าน 136  ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการ ให้ผู้ประกอบการประมงทราบ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการ ให้ผู้ประกอบการประมงทราบ  จำนวนผู้อ่าน 128 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed) ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed... จำนวนผู้อ่าน 118 เ้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ เ้าร่วมอบรมโครงการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ  จำนวนผู้อ่าน 116 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกลไกการส่งต่อระดับชาติช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกลไกการส่งต่อระดับชาติช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการ... จำนวนผู้อ่าน 116 เข้าร่วมงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมงานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านแพ้... จำนวนผู้อ่าน 115 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา   จำนวนผู้อ่าน 109 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสัมภาษณ์รายละเอียดข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาวจากกลุ่มเกษตรกร  ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสัมภาษณ์รายละเอียดข้... จำนวนผู้อ่าน 104 ขอกราบถวายพระพร ขอกราบถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 80 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายธนบัตร ทิมดี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รัก... จำนวนผู้อ่าน 69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  email  fpo-samutsa@hotmail.com  โทรศัพท์ 0 3441 1846  FAX 0 3483 7371
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6