เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-22  |   ข่าววันที่: 2021-04-09 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.สถานประกอบกิจการนายสรวิชณ์ แซ่ลิ้ม ตั้งอยู่ที่ 47/81 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการรูปสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้งหมด 4 ราย สัญชาติเมียนมา 4 ราย 
2. สถานประกอบกิจการ บ.กาญจนา ซีฟู๊ดส์ ตั้งอยู่ที่ 24/150 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการชำแหละแกะล้างกุ้ง มีลูกจ้างทั้งหมด 17 ราย สัญชาติไทย 3 ราย สัญชาติเมียนมา 17 ราย 
ผลการตรวจสอบ ทั้ง 2 สถานประกอบกิจการ ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนหน่วยงานที่เข้าร่วมการตรวจไม่พบการกระทำความผิด

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000