ร่วมตรวจกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมตรวจกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-22  |   ข่าววันที่: 2021-04-20 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

 วันที่ 20 - 21 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 11.30 น. นางสาวพัชนิดา หฤษฎ์วิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจกับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
2.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
3.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานจังหวัด 
4.เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 
5.เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  
6.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  
8.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
ร่วมตรวจเรือประมง ณ บริเวณปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 ลำ ดังนี้
    1. เรือประมง ชื่อ โชคเดชา เลขทะเบียนเรือ 317404006 1. ขนาด 45.05 ตันกรอส โดยมีนายประโยชน์ ขนุนทอง เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายศิริชัย ขนุนทอง เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 10 คน สัญชาติไทย 3 คน
สัญชาติเมียนมา 7 คน 
    2. เรือประมง ชื่อ ส.รุ่งอรุณนาวี เลขทะเบียนเรือ 217418096 ขนาด 59.17 ตันกรอส โดยมีนายสมบูรณ์ พร้อมมูล เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 48/2 หมู่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายนิกร ด้วงภิรมย์ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 25 คน สัญชาติไทย 9 คน สัญชาติเมียนมา 16 คน 
   3. เรือประมง ชื่อ ก.เอกลักษณ์นาวี เลขทะเบียนเรือ 027409762 ขนาด 81.16 ตันกรอส โดยมีนางบุษบง สังข์สวาท เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 192/2 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสวาท สังข์สวาท เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 32 คน สัญชาติไทย 15 คน สัญชาติเมียนมา 17 คน 
   4. เรือประมง ชื่อ พ.กระแสสินธุ์ 10 เลขทะเบียนเรือ 307401470 ขนาด 133.17 ตันกรอส โดยมีนางสาวสายพิณ ชาวจีน เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 54/2 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสุขสันต์ ชาวจีน เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 18 คน สัญชาติไทย 3 คน
สัญชาติเมียนมา 15 คน 
   5. เรือประมง ชื่อ ฮ.สินธุ์ชัยนาวี 29 เลขทะเบียนเรือ 177402240 ขนาด 72.32 ตันกรอส โดยมีนายพงศ์พันธุ์ โรจน์ไพรินทร์ เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 122 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายบุญเลิศ ทองเงิน เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 14 คน สัญชาติไทย 3 คน สัญชาติเมียนมา 11 คน 
   6. เรือประมง ชื่อ ฮ.สินธุ์ชัยนาวี 28 เลขทะเบียนเรือ 167405979 ขนาด 46.53 ตันกรอส โดยมีนายพงศ์พันธุ์ โรจน์ไพรินทร์ เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 122 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายชุมพล จันทร์ทวงษ์ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 3 คน สัญชาติไทย 1 คนสัญชาติเมียนมา 1 คน สัญชาติลาว 1 คน
    ผลการตรวจเอกสารถูกต้อง และครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000