ด่านตรวจประมงตรังhttps://www4.fisheries.go.th/pipo-trangผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช็ค ซ่อม ระบบไฟ และคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ   2

ผู้ชนะเสนอราคาค่าจัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะทาง และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขณ 4687 กทม.   3

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   5

ผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   2

ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)   2

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   5

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   4

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   17

ผู้ชนะเสนอราคาค่าจัดจ้างล้างทำความสะอาด ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   17

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ   28

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช็ค ซ่อม ระบบไฟ และคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ   2

ผู้ชนะเสนอราคาค่าจัดจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะทาง และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขณ 4687 กทม.   3

ผู้ชนะเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   2

ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)   2

ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2
   07 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    07 ธ.ค. 2565  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ (2550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชว2923 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและ..  อ่านทั้งหมด


 ด่านตรวจประมงตรัง

  268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110

  075 252 004

  075 252 004

  pipotrangdof@gmail.com

 แผนที่ด่านตรวจประมงตรัง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ด่านตรวจประมงตรัง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง