บุคลากรด่านตรวจประมงตรัง
นายภาสกร นบนอบ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
    


นายนุพงศ์ พัดลม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวุฒิชัย พิสุทธิ์เธียร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางฉัตรวิรุฬห์ ติณโสภารัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศราวุธ จิ่วตั่น

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอาภาวดี ชูปัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกมลวรรณ กล่าวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวรายุทธ์ ทองชู

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสุภาวดี ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสุภาณี วัจนพันธ์

เจ้าหน้าที่เหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตรัง

 268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110