กองตรวจราชการ
https://www4.fisheries.go.th/inspector


   22 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบระบบควบคุมของสถานประกอบการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    21 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    21 มี.ค. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    20 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..  อ่านทั้งหมด

 กองตรวจราชการ

  กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3
เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900

  0-2579-7442, 0-2562-0583

  0-2562-0527, 0-2940-6201

  inspector@fisheries.go.th

 แผนที่กองตรวจราชการ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 กองตรวจราชการ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจราชการ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง