ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


https://www4.fisheries.go.th/if-sakhon


ยังไม่มีข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน!


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

  1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  042711447

  042716220

  if-sakhon@hotmail.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง