นางกนกวรรณ ม่วงมิตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอัญรินทร์ ชื่นบุญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสินธุวัฒน์ สุทธิอาจ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายประดิษฐ์ จันทามี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางเบญจวรรณ สาดี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร    if-sakhon@hotmail.com   042711447   042716220