บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร))
    


นางกนกวรรณ ม่วงมิตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวอัญรินทร์ ชื่นบุญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสินธุวัฒน์ สุทธิอาจ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายประดิษฐ์ จันทามี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางเบญจวรรณ สาดี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร