บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร)
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผู้บริหาร
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร))
    


test


    
test3


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร)

 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร