สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตhttps://www4.fisheries.go.th/fpo-phuket
 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

  โทรศัพท์ : 0-7621-2460

  โทรสาร 0-7622-5408

  fpo-phuket@dof.in.th

  สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง