ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (855)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (761) หน้าปก.. (686) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (554) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (544) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (530) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (516) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (494) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (475) เศรษฐกิจพอเพียง.. (472) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (440) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (427) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (426) Phuket : City of Gastronomy .. (411) ธงฟ้า.. (406) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (402) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (385) พระราชกำหนดการประมง.. (344) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (335) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (332)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000