บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์

ประมงจังหวัดภูเก็ต
    


Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000