บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
นายนรินทร์ มีวงศ์

ประมงจังหวัดภูเก็ต
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000