ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑    

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑     

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-20  |   ข่าววันที่: 2018-06-20 |  อ่าน: 154 ครั้ง
 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑     
นายสุรัฐ สิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต  เปิดเผยว่า     ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๓๑ (๒๖๔/๒๕๖๑) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) แจ้งว่า คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง ๒-๔ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑     นั้น   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ ๑๖/๒๕๖๑  เรื่อง ให้ระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากคลื่นลมแรง  โดยขอประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และให้ผู้ควบคุมหรือทุกลำ ตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือ รวมทั้งติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (673)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (574) หน้าปก.. (558) เศรษฐกิจพอเพียง.. (352) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (346) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (344) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (296) ธงฟ้า.. (287) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (286) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (269) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (257) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (242) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (241) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (235) Phuket : City of Gastronomy .. (235) พระราชกำหนดการประมง.. (215) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (192) จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นลากจุดพิกัด.. (181) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (171) โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP FORUM (Inter-lslands Tourism Policy Forum) .. (161)