ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-kanchanaburiประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   13

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   9

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   32

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   18

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   15

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   13

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   9

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   32

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   18

ประกาศด่านตรวจประมงกาญจนบุรี เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักวิชาการประมง   15
   31 มี.ค. 2566  กค.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารการคลัง ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน (เม.ย.-ก.ย.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอ..    30 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 16 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    30 มี.ค. 2566  กค.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง ประจำปี 2566 จำนวน 1 ระบบ (เม.ย.-ก.ย.66) ของกองบริหารกา..    30 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต ระหว่..    30 มี.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..  อ่านทั้งหมด

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

  ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

เลขที่ 326 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  062-8751468

  034-510832

  kanfishinspection@hotmail.com

 แผนที่ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง