หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่วนกลาง

     - ฝ่ายบริหารทั่วไป

     - กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     - กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     - กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

     - กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     - กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

    - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 4 (สระแก้ว)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 7 (สุราษฎร์ธานี)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 1 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้...  211   วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให...  206  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบห...  204  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบห...  203  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ...  201  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ...  200  วันที่ 9 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้...  199  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ คำพล หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ...  186  วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายใ...  184  นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ...  182


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

     ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน เลขที่ 326 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000    kanfishinspection@hotmail.com   062-8751468   034-510832   แฟนเพจ