บุคลากรด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
นายชนินทร์ น้อยสอาด

หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวุฒิวงศ์ สุขมงคล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุธพล ป่าสวนสัก

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพัชริดา วาติ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office