บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
นายชนินทร์ น้อยสอาด

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวุฒิวงศ์ สุขมงคล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศุภกานต์ บุญมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสุธพล ป่าสวนสัก

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

 ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  www.facebook.com/Kanchanaburi.Fish.Inspection.Office