กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!


https://www4.fisheries.go.th/if-mrg

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!

 กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

  กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ชั้น 5 อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

  เบอร์ภายใน 13513

  okma711@gmail.com

 แผนที่กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง