ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี
กำลังปิดใน 30 วินาที


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 6.2K | อ่าน: 20.6K

www4.fisheries.go.th/rfa-saraburi

ศพจ.สระบุรี ปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-10  |   ข่าววันที่: 2018-04-10 |  113 ครั้ง


..อ่านต่อ 
   (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างทาสีและซ่อมแซมฝาผนังภายในห้องปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเร..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์และประมวลผลการจับสัตว์น้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุท..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการปร..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 146 ใบ เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2019/02/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์..    (2019/03/19) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..  อ่านทั้งหมด
   (2019/03/19) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อสลิงและติดตั้งสำหรับเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ กองวิจัย..    (2019/03/11) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองโคร..    (2019/03/11) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง กองวิจัยและพัฒนาป..    (2019/03/13) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์..    (2019/03/07) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั..    (2019/03/07) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certfi..    (2019/03/04) แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อว้สดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ..    (2019/03/01) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ..    (2019/02/22) เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารปร..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างทาสีและซ่อมแซมฝาผนังภายในห้องปฏิบัติงานของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเร..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์และประมวลผลการจับสัตว์น้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุท..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการปร..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิ..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 146 ใบ เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล..    (2019/03/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2019/02/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์..    (2019/03/19) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2019/03/10) ราคากลาง จ้างสำรวจปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ของกองบริหารจัดกา..    (2019/03/14) ราคากลาง การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การ..    (2019/03/06) ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาปร..    (2019/03/04) ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/08) ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Thai Flagged Catch Certificate System) ระยะที่ 5 ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2019/02/25) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นปลิว "การปฏิรูปการประมง ก้าวข้ามไปสู่ความยั่งยืน" ของกลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนู..    (2019/02/25) ราคากลาง จ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ..    (2019/02/12) ราคากลาง งานปรับปรุงบ่อปลาทรงเลี้ยง ณ สวนจิตรลดา เขตดุสิต จำนวน 1 งาน ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง..    (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

  102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี
Latitude:14.630547   Longitude:100.748763

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-12-30 10:17:00 น. (ลำดับที่: 107)