•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • กรมประมง แจ้งเตือน!!! เกษตรกรเตรียมแผนเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2566 กรมประมง แจ้งเตือน!!! เกษตรกรเตรียมแผนเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 65  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฯ หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ำต... จำนวนผู้อ่าน 51 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายในจังหวัดสระบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภา... จำนวนผู้อ่าน 43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ บึงหนองหลวง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ และคลองชัยนาท-ป่าสัก ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ บึงหนองหลวง ต.บ้... จำนวนผู้อ่าน 43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการอำเภอบ้านหมอ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการอำเภอบ้านหมอ ประ... จำนวนผู้อ่าน 41 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวพวงทอง วันมงคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ปลา เพื่อเก็บข้อมูลความสมบูรณ์ทางเพศของปลา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั... จำนวนผู้อ่าน 32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - ordinator : FC) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบาย... จำนวนผู้อ่าน 21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหมอ ประจำเดือน เมษายน 2566  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหมอ... จำนวนผู้อ่าน 18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ณ คลองชัยนาท - ป่าสัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ... จำนวนผู้อ่าน 14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 220,000 ตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของชลประทาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 2... จำนวนผู้อ่าน 14