ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 เผยเเพร่: 2020-05-19 |  ผู้สนใจ: 186
 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร  

เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2

----------------------------------------------

                ตามที่คณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมง ส่งบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ประสงค์น้ำออกนอกระบบระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ช่วงที่ 2  ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกาศให้เจ้าของเรือประมงทราบโดยทั่วกันและเจ้าของเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบตามบัญชีรายชื่อมายื่นคำร้องของรับเงินชดเชยที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

                                                                                                                                         ประกาศ ณ  วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ.2563

 •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-19
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-06-19
 •   ติดต่อโทร: 34411846
 •   E-mail: fpo-samutsa@hotmail.com
 •  บทความ
 •  Hits 10 อันดับ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,894)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,765) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (960) ทรงพระเจริญ .. (914) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (809) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (804) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (774) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (713) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (707) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (661)

  Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

   สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000