ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม?

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม?  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |   ข่าววันที่: 2021-01-14 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

วันที่? 14? มกรา?คม? 2564 ร้อยตรีประพันธ์? ถึก?สกุล? นายอำ?เภอ?บ้านแพ้ว? นายอำนาจ? หนูทอง? ประมงจังหวัดสมุทรสาคร? และนายวีระสิทธิ์ จึงประสบการค้า เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวี?ระ?ศักดิ์? วิจิต?ร์?แสง?ศรี? ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?สมุทรสาคร? ให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งร้องเรียนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม? ในเขตพื้นที่? ต.ยกกระบัตร? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน? เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง?จังหวัด เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ที่เกี่ยวข้อง? และเกษตรกรคู่กรณีทั้งสองฝ่าย? จากการลงพื้นที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้

1.ผลการตรวจวัดสภาพค่าความเค็มของดินในพื้นที่พืชสวน? ผลตรวจเบื้องต้นส่วนแรก? บริเวณหัวแปลง? กลางแปลง? และท้ายแปลง? ของร่องส่วนมะนาว? พบว่าค่าความเค็มไม่เกินค่ามาตรฐานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพืชสวน? ทั้งนี้จะต้องรอผลยืนยันอีกครั้ง?หนึ่ง

2.สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งก่อนซึ่งที่ประชุมมีมติให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบบ่อพักน้ำให้มีประสิทธิภาพ? จากการตรวจสอบในวันนี้พบว่าได้มีการดำเนินการปรับปรุง? ซึ่งเบื้องต้นเกษตรกรผู้ร้องทุกข์?พึงพอใจ

3.เกษตรกรผู้ร้องทุกข์? มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้เกษตรกรบ่อกุ้งอีกบ่อหนึ่ง ดำเนินจัดทำประตูปิดเปิดกันการระบายน้ำ?ป้องกันความเค็มเข้าพื้นที่สวน? ซึ่งเกษตรกรบ่อกุ้งรับดำเนินการ? ในการนี้คณะทำงานได้กำชับว่าในระหว่างการดำเนินการให้เชิญทุกฝ่ายมาร่วมสังเกตุการณ์?ด้วยเพื่อความสบายใจและสร้างบรรยากาศการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อกัน

4.ทั้งนี้คณะทำงานได้มีข้อแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทดลองนำพืชสวนครัวหรือพืชอื่นๆ? ปลูกบริเวณรอบพื้นที่ตนเอง? เพื่อจักได้พิสูจน์หรือประเมินสภาพความเสี่ยงต่อความเค็มของดิน? หรือผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้าง? ทั้งนี้หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามีปัญหาในเชิงพื้นที่อย่างไร? สามารถประสานผู้ใหญ่บ้าน? ประมงอำเภอ? หรือฝ่ายปกครองได้ทันที

5.เบื้องเกษตรกรทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับให้ความเข้าใจและพึงพอใจร่วมกัน

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,499) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000