ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19) ## ตามที่ได้มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโควิด 19 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  หาก ค.ร.ม. มีมติให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเตรียมข้อกำหนดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเบื้องต้นกำหนดตัดยอดในวันที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อนำเสนอ ค.ร.ม. ต่อไปนั้น
## ศทส. ได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พบทะเบียนหมดอายุทั่วประเทศ จำนวน 124,085 ราย ในการนี้  กรมประมงจึงขอให้ท่านเร่งดำเนินการแจ้งษตรกรที่ยังมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้มาต่ออายุทะเบียน(ทบ1)โดยด่วนที่สุด และควรปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง (social distancing) โดยผ่านการสื่อสารออน์ไลน์ทางแอพ Line หรือ Messenger เป็นต้น ทั้งนี้ ศทส.ได้จัดส่งรายชื่อทะเบียนที่หมดอายุแล้วโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์  https://bit.ly/3i3eInw  
***หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

นายบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง
ป...

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พาตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตำบลนาโคก  ไปศึกษารูปแบบการเลี้ยงหอยแมงภู...  64   เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน  Fisherman Shop@samutsakhon ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ Zoom Meet...  58  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทส...  57  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  47  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำ แก่กลุ่มวิสาหกิจภูมิไทยบ้านเกาะ...  45  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ประจำเ...  42  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัยหา/การรับทราบแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระห...  39  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้   38  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...  38  จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ด้านการประม...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371