ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-15  |   ข่าววันที่: 2021-01-14 |  อ่าน: 135 ครั้ง
 

## ตามที่ได้มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโควิด 19 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  หาก ค.ร.ม. มีมติให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเตรียมข้อกำหนดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเบื้องต้นกำหนดตัดยอดในวันที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อนำเสนอ ค.ร.ม. ต่อไปนั้น
## ศทส. ได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) พบทะเบียนหมดอายุทั่วประเทศ จำนวน 124,085 ราย ในการนี้  กรมประมงจึงขอให้ท่านเร่งดำเนินการแจ้งษตรกรที่ยังมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้มาต่ออายุทะเบียน(ทบ1)โดยด่วนที่สุด และควรปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง (social distancing) โดยผ่านการสื่อสารออน์ไลน์ทางแอพ Line หรือ Messenger เป็นต้น ทั้งนี้ ศทส.ได้จัดส่งรายชื่อทะเบียนที่หมดอายุแล้วโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์  https://bit.ly/3i3eInw  
***หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

นายบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง
ป...

 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000