จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์"

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์"  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |   ข่าววันที่: 2020-08-15 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แปลง  ณ ห้องประชุมประชา เทศบาลตำบลหลักห้า ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชน บารรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้า การตัดต่อวีดีโอ การสร้างจุดเด่นของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ นำเสนอสินค้าให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค และฝึกการขายสินค้าแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ในตลาดออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ เช่น ร้าน Fisheries Shop ของกรมประมง Facebook Line ฯลฯ ต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,492) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000