ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |   ข่าววันที่: 2020-08-20 |  อ่าน: 455 ครั้ง
 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น. นายภาวาส โคตรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและนางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประกอบด้วย 
1.เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
2.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
3.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานจังหวัด 
4.เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 
5.เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  
6.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  
8.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
ร่วมตรวจเรือประมง ณ บริเวณปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ลำ ดังนี้
 1. เรือประมง โชคศุภชาติ 3 ทะเบียนเรือเลขที่ 312000019 ขนาด 36.65 ตันกรอส โดยมีนายศุภชาติ  มีศรี เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 64/9  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสุริชัย  พัฒนาพงษ์ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 12 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 10 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
 2. เรือประมง ก.โชคบุษราพรชัย 444  ทะเบียนเรือ 277432181 ขนาด 83.36 ตันกรอส โดยมีนางบุษรา ชาวแพรกน้อย เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสมบูรณ์  สรณสิร เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 30 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 22 คน สัญชาติลาว 3 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง 3. เรือประมง โชคเจ้าพระยา 1 ทะเบียนเรือ 317403393 ขนาด 72.48 ตันกรอส โดยมีนางราตรี  จุ้ยเจริญเป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายนิพนธ์ อึ้งเจริญ  เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 26 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 19 คน สัญชาติลาว 2 ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
  

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000