จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลากระพงขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลากระพงขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-17  |   ข่าววันที่: 2020-08-14 |  อ่าน: 506 ครั้ง
 

วันที่ 14  สิงหาคม 2563  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลากระพงขาว  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลากระพงประมงชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) ตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  ดดยมีวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง    มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปปลากระพง และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแปรรูปปลากระพง (เมนูเบอร์เกอร์ปลากระพงและหนังปลากระพงทอดกรอบ)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกแปลงใหญ่  แปรรูปสินค้าผลผลิตของวแปลงใหญ่ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายใากขึ้น

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,491) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000