จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสมุทรสาคร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-17  |   ข่าววันที่: 2020-08-13 |  อ่าน: 399 ครั้ง
 

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร และประมงอำเภอกระทุ่มแบน  (ผู้จัดการแปลงภาคราชการ)  จัดอบรมหลักสูตร  "การแปรรูปปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสมุทรสาคร  โดยมีวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปปลานิล  และแบ่ง่ลุ่มฝึกปฎิบัติแปรรูปปลานิล (แหนมปลานิล)  และสำนักงานประมงจังหวสัดสมุทรสาครร่วมกับผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) และสมาชิกกลุ่มฯ  ร่วมระดมความคิดเห็น ในการสร้างตราสินค้าของกลุ่มฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000