ลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ตำบลบ้านบ่อ ถึง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อเตรียมความพร้อม และสำรวจปัญหา อุปสรรค ของพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ตำบลบ้านบ่อ ถึง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อเตรียมความพร้อม และสำรวจปัญหา อุปสรรค ของพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-05  |   ข่าววันที่: 2018-07-05 |  อ่าน: 258 ครั้ง
 

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-11.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.จว.สค.(ท) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายก/รองนายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่ตำบลบ้านบ่อ ถึง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อเตรียมความพร้อม และสำรวจปัญหา อุปสรรค ของพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ด้วย

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000