นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้งาม  ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้งาม  ประจำปี 2563 วันที่ 21 เมษายน  2565  นายอำนาจ  หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้ นางสาวสุภิญญา ทิพย์มาตย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมด้วยนายกมล  กลึงพงษ์  ประมงอำเภอบ้านแพ้ว  นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้งาม  ประจำปี 2563 (นายพิบูลย์ชัย  ชวนชื่น) และเกษรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2564 (นายจรูญ  ทรัพย์ศิริ) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร การฝึกซ้อมเกษตรกร ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  137   เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   122  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  115  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  108  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช...  89  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย...  82  สำรวจความเสียหายจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสี...  82  สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร   75   ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ซองโต้ล้ง 3 ตำบลสวนหลว...  74   ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว ครั้งที่ 1/2565   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371