ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง  เลขที่ 99/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง  เลขที่ 99/2565 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายอำนาจ  หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้ นายเทพชนก  ยิ้มละมุล   นิติกรปฏิบัติการ  ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง  เลขที่ 99/2565  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  ณ  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8  ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  113   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร    110   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  108  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565   95  ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2...  94  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับกุ้งทะเลตามนโยบายกรมประมงเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตกุ้...  79  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่   71  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรม...  64  เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบร...  62  ประชุมกำหนดวางแผนความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนว...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371