ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจเรือกับสำนักงานเจ้าท่า

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจเรือกับสำนักงานเจ้าท่า วันที่ 16 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายรวิวรรธ  รัตนราช   ประมงอำเภอกระททุ่มแบน  และประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายเทพชนก  ยิ้มละมุล  นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร  เพื่อร่วมตรวจเรือกับสำนักงานเจ้าท่าสมุทรสาคร   กรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือและเปลี่ยนเครื่องยนต์ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม...  51   ให้คำแนะนำเกษตรกร ตำบลดอนไก่ดี  อำเภอกระทุ่มแบน  ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำ  และ...  39  ร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์กบในภารกิจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ...  36  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้...  35  เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับบุคลากรหน่วยงานของอำเภอและประชาชนในพื้นที่อ...  35   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา พื้นที่อำเภอกระ...  33  นายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรฏิบัติการ ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง เลขที่ ...  33  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกระทุ่มแบน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อกฏหมายที...  32  เข้าร่วมประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประเ...  31  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล  ระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  ครั้งที...  31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371