ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายรวิวรรธ  รัตนราช  ประมงอำเภอกระทุ่มแบน  พร้อมด้วยนายเทพชนก  ยิ้มละมุล นิติกรปฎิบัติการ  ลงพื้นที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อลงตรวจสถานที่เลี้ยงจระเข้  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบของกรมประมง  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบางจุดของสถานที่ยังต้องมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการหลุดรอด  และจะพิจารณาอีกครั้ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายเทพชนก ยิ้มละมุล นิติกรฏิบัติการ ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง เลขที่ ...  59   ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed...  49  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการคลิน...  42  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รัก...  41  ร่วมดำเนินการลงพื้นที่จำทำข้อมูลผลงานของนางสุภวรรณ แก้วจุนันท์ เกษตรกรดีเด่น   40  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565   36  นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุท...  36  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้วร่วมกับองค์การบริหารส่...  33  ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา และการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นอา...  32  สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบร...  31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371