รับพันธุ์สัตวืน้ำ เพื่อนำไปปล่อยในโครงการโตกหนองนา ระดับอำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


รับพันธุ์สัตวืน้ำ เพื่อนำไปปล่อยในโครงการโตกหนองนา ระดับอำเภอ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายรวิวรรธ  รัตนราช  ประมงอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการไปรับพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดราชบุรี เพื่อนำปล่อยในโครงการโคกหนองนา ระดับอำเภอ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย   142   ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    124  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  116  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   99  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  93  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  88  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  84  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  83  รับเอกสารแนบความจำนงขอความช่วยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี่ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทย...  82  เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาชุมชนทุกช่วงวัยอย...  79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371