เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายรวิวรรธ  รัตนราช  ประมงอำเภอกระทุ่มแบน   เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้ง 2 ท่าน  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายอำเภอกระทุ่มแบน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯแพทย์ สารวัตรกำนันน  ทำการต้อนรับเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมตรวจสอบการทำการประมงผิดกฏหมาย   142   ดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564    124  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  116  เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   99  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  93  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  88  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  84  เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษต...  83  รับเอกสารแนบความจำนงขอความช่วยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี่ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทย...  82  เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาชุมชนทุกช่วงวัยอย...  79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371