ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกระทุ่มแบนเทรดแฟร์  ประจำปีงบประมาณ  2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกระทุ่มแบนเทรดแฟร์  ประจำปีงบประมาณ  2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรวิวรรธ  รัตนราช  ประมงอำเภอกระทุ่มแบน  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการกระทุ่มแบนเทรดแฟร์  ประจำปีงบประมาณ  2564  ประธานในที่ประชุมขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ร้านค้า  ให้มาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  และขอให้สำนักงานประมงอำเภอกระทุ่มแบน ประชาสัมพันธ์และนำร้านค้าที่จำหน่ายหรือจัดกิจกรรมด้านการประมง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับเอกสารแนบความจำนงขอความชาวยเหลือจากเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ...  132   เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ   114  ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการดำเนินการโครงการส่ง...  110  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการประมง  ครั้งที่ 1/...  107  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก...  101  เข้าประชุมบูรณาการหารือเพื่อขอรับงบประมาณจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ...  91  เข้าร่วมประชุมบูรณาการราวมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การดำเนินการโครงก...  88  ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์รายแปลง สำหรับกำหนดเป้าหมา...  83  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช...  82  จัดอบรมในวันนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง กา...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371