ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) เพื่อจัดทำข้อมูลปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนเป็นรายตำบล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) เพื่อจัดทำข้อมูลปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนเป็นรายตำบล วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายรวิวรรธ  รัตนราช ประมงอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) เพื่อจัดทำข้อมูลปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนเป็นรายตำบล  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ทั้งด้านพืช ประมงสัตว์ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนจากภาคประชาชน เพื่อให้ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทของเกษตรกรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อนำส่งข้อมูลให้ ระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่จัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว    100    เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  83  กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา   82  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน   78  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเร...  75  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  74  เข้ารามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดุกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบปร...  72  เชิญผู้ประกอบการที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558    70  ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง  เลขที่ 99/2565   66  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371