ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ซองโต้ล้ง 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน  สืบเนื่องจากพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำเพิ่มปริมาณจากที่สูงจากการระบายทไให้สัตว์น้ำหลุดรอดสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ซองโต้ล้ง 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน  สืบเนื่องจากพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำเพิ่มปริมาณจากที่สูงจากการระบายทไให้สัตว์น้ำหลุดรอดสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายรวิวีีธ  รัตนราช ประมงอำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ซองโต้ล้ง 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน  สืบเนื่องจากพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำเพิ่มปริมาณจากที่สูงจากการระบายทไให้สัตว์น้ำหลุดรอดสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในเบื้องต้นให้เกษตรกรแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในส่วนของประมงกระทุ่มแบน ทำรายงานให้สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ทราบต่อไป 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่จัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว    100    เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  83  กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา   82  ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ของกลุ่มวิถีทำประมงพื้นบ้าน   78  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเร...  75  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  74  เข้ารามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดุกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบปร...  72  เชิญผู้ประกอบการที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558    70  ดำเนินการแจ้งคำสั่งมาตรการทางปกครอง  เลขที่ 99/2565   68  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเ...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371