จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมการประมงสมุทรสาคร และประชาชนร่วมจัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 20,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร และปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตวืน้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา  ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...  114   ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร    113   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ...  112  ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2...  109  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565   96  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับกุ้งทะเลตามนโยบายกรมประมงเพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตกุ้...  79  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่   72  เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบร...  66  ประชุมกำหนดวางแผนความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนว...  66  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรม...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371