บรรยายความรู้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ การให้ความรู้ในการเลี้ยงกบ และการเลี้ยงกบให้ประสบความสำเร็จในครัวเรือน

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายความรู้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ การให้ความรู้ในการเลี้ยงกบ และการเลี้ยงกบให้ประสบความสำเร็จในครัวเรือน  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ น.ส. สุภิญญา ทิพย์มาตย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ในหัวข้อ การให้ความรู้ในการเลี้ยงกบ และการเลี้ยงกบให้ประสบผลสำเร็จในครัวเรือน ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ตำบลเจ้ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,493) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000