เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัมนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัมนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |   ข่าววันที่: 2021-07-05 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายธนบัตร  ทิมดี เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัมนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสตกส์การเกษตร และจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2566 - 2570 ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000