เข้าร่วมปฏิบัติราชการร่วมตรวจชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมปฏิบัติราชการร่วมตรวจชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-27  |   ข่าววันที่: 2021-06-25 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวพัชนิดา หฤษฎ์วิวัตน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมปฏิบัติราชการร่วมตรวจชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท เอส.เค.พูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ม.3 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีเรงงานทั้งหมด 894 คน สัญชาติไทย 308 คน สัญชาติเมียนมา 584 และสัญชาติลาว 2 คน
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73/3 ม.8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีแรงงานทั้งหมด 182 คนสัญชาติไทย 51 คน และสัญชาติเมียนมา 131 คน
จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ทั้ง 2 แห่ง พบว่าไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000