บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 รายในหัวข้อ “การให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาสลิด และการเลี้ยงปลาสลิดให้ประสบผลสำเร็จในครัวเรือน” ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 รายในหัวข้อ “การให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาสลิด และการเลี้ยงปลาสลิดให้ประสบผลสำเร็จในครัวเรือน” ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-27  |   ข่าววันที่: 2021-06-25 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ น.ส.สุภิญญา ทิพย์มาตย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ในหัวข้อ “การให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาสลิด และการเลี้ยงปลาสลิดให้ประสบผลสำเร็จในครัวเรือน” ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000