มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |   ข่าววันที่: 2021-05-13 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสุพิชชา เหมทานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับประมงอำเภอกระทุ่มแบน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 ราย โดยสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 13 กระสอบ และพันธุ์ปลากินพืช 2,000 ตัว/ราย

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,492) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000