ร่วมตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมงกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมงกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |   ข่าววันที่: 2021-05-12 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายฉลอง ทองบ่อ  ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือทำลา่ยเรือประมง กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ประกอบด้วยเรือประมง ส.ใจเจริญ หมายเลขทะเบียนเรือ 3123 04219 และเรือ ส.โชคชัยสมบูรณ์ 1 หมายเลขทะเบียนเรือ 3974 02791 ณ คานเรือวงษ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และเรือประมง ศักดิ์มงคลนาวี 39 หมายเลขทะเบียนเรือ 1124 00759 ณ อู่อุทัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,499) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000