เรือตรวจประมง 19 ฟุต

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

เรือตรวจประมง 19 ฟุต 

ฐานข้อมูลเรือตรวจการประมง


ขนาดและสมรรถฯ

-  ความยาวตลอดลำ (Length Overall)        ไม่น้อยกว่า 19.6 ฟุต (6.00 เมตร)

-  กว้างกลางลำ (Beam)                           ไม่น้อยกว่า 7.4 ฟุต (2.26 เมตร)

-  ความเร็วสูงสุด (Maximum Speed)        ไม่น้อยกว่า 30 น็อต ในสภาพเรือมีน้ำมันเต็มถัง พร้อมคนประจำเรือ 5 คน

-  ถังน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างด้วยสแตนเลส มีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fptech.group@gmail.com   02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400   02-5620568