เรือตรวจประมง 38 ฟุต

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

เรือตรวจประมง 38 ฟุต 

ฐานข้อมูลเรือตรวจการประมง


ขนาดและสมรรถนะของเรือ        

-   ความยาวตลอดลำ (Length Overall) ไม่น้อยกว่า 38 ฟุต

-   ความกว้างกลางลำ (Breadth Moulded) ไม่น้อยกว่า 9 ฟุต

-   ความลึกของเรือ (Depth Moulded) ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต  6  นิ้ว

-   จำนวนผู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 15 คน

-   ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 35 น็อต

-   ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร

-   ระยะปฏิบัติการของเรือไม่น้อยกว่า 150 ไมล์    

-   เครื่องยนต์ติดท้าย (Outboard Motor) ชนิด 4 จังหวะ ขนาด 300 แรงม้า  2 เครื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fptech.group@gmail.com   02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400   02-5620568