เรือตรวจประมง Air Boat

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

เรือตรวจประมง Air Boat 

ฐานข้อมูลเรือตรวจการประมง


ขนาดและสมรรถนะ

- ความยาวตัวเรือตลอดลำไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร

- ความกว้างส่วนท้ายเรือไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- ความสูงผนังด้านข้างเรือไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

- ความเร็วได้สูงสุด (Maximun Speed Empty) ได้ไม่น้อยกว่า 40 น็อต

         - ความเร็วได้เมื่อบรรทุกน้ำหนักเต็มสมรรถนะ (Maximum Speed Full Loaded) ได้ไม่น้อยกว่า 30 น็อต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fptech.group@gmail.com   02-5620560 ต่อ 2307,2310,2400   02-5620568