กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประชุม

 เผยเเพร่: 2018-09-11  |   ข่าววันที่: 2018-09-11 |  อ่าน: 467 ครั้ง
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์นาวี ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเรือและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร โดยมี รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมุ่นเน้นให้หลักสุตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือนั้น ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีศักยภาพตามมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และอนุสัญญาระหว่างประเทศ (STCW) ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,536)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,956) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,771) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,521) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,494) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,392) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,366) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,361) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,340) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,320) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,235) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,207) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,120) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (870) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (815) เรือ 100 ฟุต.. (495) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (467) เรือตรวจประมง.. (467) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) SOLAS ,Safety Of Life At Sea .. (407)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900