ประวัติเรือใบไม้เขียว

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

ประวัติเรือใบไม้เขียว 

เรื่องเล่าชาวเรือตรวจ

 เผยเเพร่: 2018-09-03  |   ข่าววันที่: 2018-09-29 |  อ่าน: 770 ครั้ง
 

เรือใบไม้เขียว

กรมประมงได้จัดเจ้าหน้าที่และเรือตรวจประมงทะเลไปปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประจำฝั่งทะเลอันดามัน เขตพื้นที่ จ.สตูล , จ.ตรัง , จ.กระบี่ , จ.พังงา และ จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ โดยส่งเรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒ นาย มีนายแสน ศรีงาม เจ้าพนักงานประมง ๓ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ใช้เรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมงโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง จนกลุ่มชาวประมงที่ถูกจับกุมตั้งนามเรียกขาน เรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ว่า “เรือใบไม้เขียว” ตามลักษณะของเรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ที่ขณะแล่นหรือจอดทอดสมอจะมีลักษณะคล้ายใบไม้ลอยน้ำ ประกอบกับเรือตรวจประมงทะเล ๘๐๓ ทาสีน้ำเงิน จึงเรียกว่า “เรือใบไม้เขียว” และเรียกเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเลว่า “เจ้าหน้าที่ใบไม้เขียว” ต่อมากรมประมงได้ส่งเรือตรวจประมงทะเลเพิ่มเติม ปี ๒๕๓๕ ตั้งหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล จ.ภูเก็ต และปี ๒๕๓๘ ย้ายหน่วยฯ มาตั้งที่ จ.กระบี่ การปฏิบัติงานของเรือตรวจประมงทะเล (ทาสีน้ำเงิน)ที่เคร่งครัดและการจับกุมผู้กระทำผิดโดยต่อเนื่อง จึงเป็นที่เกรงกลัวของกลุ่มเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมาย และเป็นความหวังของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและเรือประมงที่ทำการประมงถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กลุ่มชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจึงเรียกเรือตรวจประมงทะเลว่า “เรือใบไม้เขียว” แพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้

                    ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ท่าน ส.ส.พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ส.ส. จ.กระบี่ ในฐานะกรรมาธิการได้สนับสนุนการสร้างเรือตรวจประมงทะเล (เรือใบไม้เขียว) จำนวน ๒ ลำ คือ เรือตรวจประมงทะเล ๖๒๐ และเรือตรวจประมงทะเล ๖๒๑ ขณะนี้ประจำอยู่ที่ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ และ สงขลา ตามลำดับ

                   แสน ศรีงาม

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการประมงทะเล 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,458)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,897) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,717) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,505) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,467) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,341) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,324) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,312) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,285) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,275) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,220) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,165) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,089) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (849) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (770) เรือ 100 ฟุต.. (468) เรือตรวจประมง.. (442) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (439) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900