ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 

ประชุม

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-25 |  อ่าน: 393 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 กองตรวจการประมง กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง โดยนายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง

นายกนก เจ้าประสงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง นายชวลิต แจ่มหล้า นายช่างกลเรือชำนาญการ พร้อมคณะ ฯ ได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของการต่อเรือตรวจการ

ประมง โดยผลเป็นไปแผนงานที่กำหนดไว้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,536)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,956) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,771) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,521) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,494) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,392) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,366) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,361) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,340) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,320) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,235) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,207) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,120) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (870) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (815) เรือ 100 ฟุต.. (495) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (467) เรือตรวจประมง.. (467) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) SOLAS ,Safety Of Life At Sea .. (407)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900