หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร


https://www4.fisheries.go.th/watersourcesakonnakhon


   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชว2923 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและ..    02 ธ.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    02 ธ.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ..  อ่านทั้งหมด

 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร

  

เลขที่ 1535 ถนน ใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

  042711447

  firstone08@hotmail.com

 แผนที่หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง