กลุ่มวิชาการ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!


https://www4.fisheries.go.th/tg

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!
ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!


 กลุ่มวิชาการ

  กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

  02-558-0178

  02-558-0178

  ifr.tech1@gmail.com

 แผนที่กลุ่มวิชาการ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิชาการ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง